WeDo 2.0


Ustvarite »AHA« trenutek.

DUPLO Enostavni mehanizmi

Praktičen pri poučevanju spoznavanju okolja in medpredmetnega povezovanja

OPB – Podaljšano bivanje

Inovativnost in ustvarjalnost v podaljšanjem bivanju