Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

LEGO® MINDSTORMS® EV3 Inženirsko oblikovanje

LEGO MINDSTORMS EV3 Inžernirsko oblikovanje je priročnik, ki omogoča vašim učencem reševanje problemov z odprtimi možnostmi rešitev v kontekstu, ki naredi učenje naravoslovja, tehnologije in matematike zabavno. 

LEGO® MINDSTORMS® EV3 Inženirsko oblikovanje

Združuje naravoslovna in matematična načela z veščinami, kot so kreativno razmišljanje, reševanje problemov, timsko delo in komunikacijske sposobnosti, kar podpira učne spretnosti 21. stoletja. Vsi projekti sledijo procesu načrtovanja, kot ga uporabljajo inženirji v različnih industrijah

Inženirski proces oblikovanja zagotavlja strukturiran potek skozi aktivnosti. Učenci so vodeni skozi proces z začetkom pri opisu dizajna, ki razloži izziv s pomočjo video posnetkov robotov v akciji, da si učenci lažje ustvarijo povezave iz resničnega življenja, do končnega projekta, ki ga lahko delijo in predstavijo. 

Skozi celoten proces  oblikovanja rešitve, bodo učenci pridobili in uporabili znanja pridobljena iz naravoslovja, tehnologije in matematike. Učenci zajamejo njihovo delo, ko napredujejo skozi izziv, v digitalni delovni zvezek, kar vam omogoča enostavno sledenje njihovemu napredku in ocenjevanje njihovega dela.  

 LEGO® MINDSTORMS® EV3 Inženirsko oblikovanje LEGO® MINDSTORMS® EV3 Inženirsko oblikovanje  LEGO® MINDSTORMS® EV3 Inženirsko oblikovanje

Make it move 
Učenci so izzvani da oblikujejo, sestavijo in programirajo robota, ki se premika z uporabo motorjev z rotacijskimi senzorji.V petih projektih učenci uporabijo znanje matematike in naravoslovja  za ustvarjanje robotov, ki merijo razdaljo in hitrost, se premikajo brez uporabe koles, povečajo moč za vzpon na klanec in se premikajo in obračajo, da ustvarijo mnogokotnike. Učenci bodo uporabljali tubi znanja enostavnih in kompleksnih mehanizmov.

Make it smarter 
Učenci so izzvani, da dodajo senzorje njihovim robotom, da z njimi nadzorujejo njihovo delovanje, merijo, rišejo grafe in analizirajo podatke pridobljene s senzorji. V petih projektih učenci razvijejo robote, ki uporabljajo senzorje za merjenje odbojne svetlobe, prepoznavanje barv, merjenje razdalje med predmeti, prepoznavanje stanja senzorja na dotik (pritisnjen ali sproščen) in merjenje kotne napake ali stopnjo spremembe.

Make a system 
Učenci so izzvani, da oblikujejo, sestavijo in programirajo robotske sisteme. V petih projektih učenci razvijejo sisteme, ki premikajo žogo, poberejo in odložijo predmet, simulirajo manufakturo, sortirajo barve in komunicirajo svojo lokacijo. Učenci testirajo njihove sisteme, zberejo podatke in to uporabijo kot dokaz za optimizacijo in izboljšave inženirskih sistemov.