Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Programska oprema in priročnik I Matematika

Programska oprema

LEGO Education Matematika 1-2 vključuje digitalno učenje v računalniškem programu za interaktivno tablo MathBuilder, ki omogoča izvajanje lekcij pred vsem razredom.
MathBuilder spodbuja učence, da med seboj podelijo svoje odgovore z izgradnjo svoje rešitve neposredno na tablo. Program pomaga učencem predstaviti svoje matematično razmišljanje drugim  v  razredu, spodbuja spretnosti komunikacije in sodelovanja, obenem pa vam omogoča, da ocenite proces reševanja problemov vsakega učenca.

LEGO Education Matematika

Vsa gradiva priročnika so vgrajena v programsko opremo in vključujejo:
• priročnik za učitelje,
• delovne liste,
• pet učnih videoposnetkov,
• orodja za ocenjevanje,
• vsebino 48 lekcij.
Programska oprema vključuje tudi urejevalnik vsebine, ki je enostaven za uporabo in vam omogoča, da ustvarite lastne učne priprave.

LEGO Education Matematika


Priročnik

Poudarek priročnika LEGO Education Matematika je zagotoviti konkretne, a zahtevne dejavnosti za učence, namenjene reševanju problemov z uporabo gradnikov LEGO po principu »naredi sam« in matematičnemu raziskovanju. Dejavnosti osnovnošolcem pomagajo ustvariti privlačen pouk matematike, osredotočen na reševanje problemov, kritično razmišljanje in logično sklepanje.

Priročnik za učitelje vsebuje:

• 48 dejavnosti, ki učijo različne prakse matematičnega reševanja problemov;
• opis elementov učnega načrta in razpredelnico, ki povezuje dejavnosti s ključnimi elementi in cilji učnega načrta;
• učne priprave, opombe za učitelje, delovne liste, vgrajena ocenjevalna orodja in ideje za diferenciacijo dejavnosti;
• seznam elementov za pomoč pri upravljanju razreda;
• pet videoposnetkov v pomoč učiteljem, kako začeti.

Predogled Priročnika za učitelje