Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Učni rezultati I Matematika

LEGO Education Matematika ponuja orodja za učence, s katerimi postane abstraktna matematika bolj razumljiva. Učenci pri dejavnostih modelirajo rešitve z uporabo gradnikov LEGO, ki jim pomagajo razumeti in uporabiti matematične prakse:

reševanje problemov: osmisliti problem in strateška uporaba orodij;
obrazložitev: logično sklepanje, abstraktno in kvantitativno razmišljanje, iskanje pravilnosti, argumentacija in kritičnost do sklepanja drugih;
vztrajnost: osmisliti probleme in jih vztrajno reševati;
natančnost: skrb za natančnost;
modeliranje: matematično modeliranje;
predstavitev: iskanje in uporaba struktur.

Vrste dejavnosti
Pri vsakem naboru dejavnosti so za učne teme identificirane matematične prakse in uporabljeni matematični pojmi. Učitelji imajo možnost organizirati učne ure v primernem vrstnem redu glede na potrebe učencev in zahteve učnega načrta.
LEGO Education Matematika

Diferenciacija
Dva plus dva je morda vedno enako štiri, nimajo pa vsi matematični problemi ene same rešitve in pogosto obstaja več poti do prave rešitve. Tudi  ko učenci vadijo matematiko, uporabljajo različne načine učenja, ki so jim v pomoč pri reševanju problemov. 

Izziv vijoličnega gradnika
Izziv vijoličnega gradnika, ki je na vsakem delovnem listu priročnika, nadgrajuje sposobnosti reševanja problemov in predstavlja dodatek k osnovni učni vsebini delovnega lista. Vsaka ikona z vijoličnim gradnikom označuje dodatno nalogo in nudi učencu, ki je osnovno nalogo rešil pred drugimi, dodaten izziv.

Ocenjevanje
Ocenjevanje je kritična sestavina vsakega izobraževanja. LEGO Education Matematika 1-2 nudi podporo pri ocenjevanju in daje takojšnjo povratno informacijo učencu in učitelju. Viri poleg potrebam formalnega ocenjevanja lahko služijo tudi ocenjevanju uspešnosti učenja ali spremljanju učenčevega napredka skozi daljše obdobje. Več orodij je posebej namenjenih opisnemu ocenjevanju.
Glede na cilje učnega načrta so učitelju in učencem na voljo orodja za pomoč pri spremljanju učenja in ravni razumevanja.
LEGO Education MatematikaLEGO Education Matematika

Slika: Orodja za ocenjevanje za učitelje, orodja za ocenjevanje učencev

Orodja za ocenjevanje za učitelje


Opazovalni seznam: Povzema točke opazovanja vsakega učnega delovnega lista, ki ustreza vsakemu naboru nalog pri vsaki učni vsebini.
Obrazec za zapiske: Za periodične povzetke učenčevega učnega napredka.
Obrazec za opisne ocene: Uporabite ta list za oceno uspešnosti: ko učenci utrdijo znanje, jim predstavite izziv, naj ustvarijo svojo lastno matematično besedilno nalogo ali zgodbo in jo zapišejo. Nato naj zgradijo zgodbo z uporabo gradnikov LEGO®, preden zapišejo matematični problem v obliki enačbe.

Orodja za ocenjevanje učencev
Portfelj: Delovni listi za učence so narejeni tako, da jih zberemo v mapo in prikazujejo delo učenca. Učenci lahko zgradijo modele in beležijo odgovore na vprašanja o modelih na straneh s pogovornimi oblački Maksa in Mije.
Izzivi vijoličnih gradnikov: Izzivi vijoličnih gradnikov lahko služijo kot ocena uspešnosti. Pri izzivih vijoličnih gradnikov morajo učenci rešiti problem z uporabo gradnikov LEGO. Primerni so za učence, ki so hitri in potrebujejo zahtevnejše izzive. Če učenci delajo v skupini, lahko te izzive uporabimo kot skupinske izzive.
Samoocenjevanje: Po vsaki zaključeni dejavnosti so na voljo vprašanja za preverjanje znanja, ki spodbudijo razmišljanje o pojmih in matematičnih praksah, zajetih v dejavnosti.