Kaj je STEM?

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) pomeni pristop k poučevanju znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike (naravoslovnih in matematičnih ved), ki spodbujajo učenje z raziskovanjem, kritično mišjenje in timsko delo ob uporabi sodobnih tehnologij.

STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) je pristop k učenje pri kateri vključimo še umetnost in učence popeljemo na drugo raven – omogočimo jim, da povežejo svoje učenje na teh kritičnih področjih skupaj z umetniškimi praksami, elementi, načeli oblikovanja in standari, da zagovotijo celotno paleto učneja, ki jim je na voljo.

V Sloveniji je eno izmed področij, ki pokriva ta pristop poučevanja, projekt NA-MA poti, ki je nastal na Zavodu za šolsko. Več informaciji dobite na spletni strani NA-MA poti:

  • zbirka Dejavnosti na področju naravoslovne in matematične pismenosti najdete na Zbirka

  • digitalna bralnica ZSSS

  • sodelovalnica za NA-MA POTI najdete na sodelovalnica

  • učenja programiranja na programiranje

V projekt so vključeni vrtci, osnovne in srednje šole.

LEGO® Education skozi vključujoče in praktične učne pripomočke, omogoča vsakemu učencu uspeh v šoli. Učitelji pa imajo na voljo podporo s katero bodo položili temelje, s katerimi bodo učenci postali angažirani in prilagodljivi. Različne primere vaj najdete na spletni strani Lessons.

Z igrivo učno izkušnjo se bodo učenci bolj učinkovito učili predmetov kot so naravoslovje, tehnologija, tehnika in matematika (STEM), poleg tega pa bodo izboljšali sposobnosti kot so sodelovanje, komunikacija, kreativnost in reševanje problemov.

Področje naravoslovja (STEM) ter tehnike in fizike pokrivamo tudi z izdelki različnih mehanizmov:
 

Najbolj popularni produkti v šoli iz programa LEGO Education, ki pokrivajo to področje so: