John Heffernan je prejemnik Presidential Award for Excellence in Mathematics and Science Teaching, LEAP Teacher and Pre-K – 6th grade Technology Teacher v Williamsburg, MA. Pripravil je nekaj nasvetov za poučevanje robotike za osemletnike. John pravi, da je pri poučevanju potrebno veliko poskušati, da določimo dobro zaporedje učnih ur za vsak razred posebej. S temi preprostimi navseti boste pridobili osnovo na kateri lahko gradite vaše učne ure.

Premišljeno izberite metode
Otroci so zelo pozorni na njihovo delo v šoli in učiteljeve metode. Premišljeno izberite metode in vrstni red poteka dogodkov. Pomembno je, da otrokom v njihovem procesu učenja omogočite, da doživijo uspeh in (začasen) neuspeh, ter jim hkrati zagotovite dovolj potrebnih izkušenj, spretnosti in znanja za njihov uspeh.
V kolikor si jih lahko privoščite, z dodatnimi kompleti učencem ponudite še več izzivov odprtega tipa.
Bodite pazljivi, da ne dopustite, da ena sama izkušnja preveč vpliva na učenčevo dojemanje tehnike in tehnologije. John Heffernan je opazil, da leta 2011 učenci šestega razreda niso imeli nobene predhodnje izkušnje z robotiko, zato so morali pripraviti učno uro, s katero so učencem predstavili kaj počnejo pravi inženirji. Kot sam pravi, kar se ponavadi zgodi z novimi učnimi urami, jo je pripravil na preveč zahtevnem nivoju in jim je zmanjkalo časa, da bi vse predelali. Kar je privedlo do razočaranja nekaterih učencev. Ko je želel preveriti zanimanje učencev za inženirstvo z vprašalnikom, je bil razočaran nad rezultatom. Sedaj imamo na voljo produkte za učence od prvega do šestega razreda s katerimi lahko vlključujemo vse učence v tehniko in tehnologijo že od prvega razreda dalje in nobena od izkušenj naj ne bi imela negativnega vpliva na njihovo dojemanje inženirstva.

Dodajte raznolikost
Učenje programiranja je lahko zahtevno za mlajše otroke. Otroke lahko programiranja učimo na različne načine. Ugotovili smo, da je potrebno učencem programiranje predstaviti nazorno. Večina učencev ga ne bo razumela zgolj s kopiranjem programa, ki je na voljo v priročniku. Za bolj jasno predstavo je John natisnil in plastificiral ikone za programiranje iz programa, učece je naučili kaj vsaka od ikon pomeni, ti pa so jim morali fizično položiti v pravilni vrstni red, ki je potreben za izvedbo podane naloge. Brez take razlage učenci radi večkratno vlečejo enako ikono za ikono, brez zavedanja, kaj sploh počnejo. Če jim programiranje predstavite nazorno, bo WeDo 2.0 zagotovil dobro osnovo programiranja za nadaljevanje z NXT in EV3 roboti.
Do podobnih ugotovitev je prišel tudi pri poučevanju mehanskega dela WeDo. Veliko časa je v prvem in drugem razredu posvetili učenju osnov o zobnikih, vzvododih, jermenoih naperkih, motorjih in senzorjih.
Prav tako je pomembno, da pri vseh projektih, ki jih ponuja WeDo, govorite tudi o prenosu energije, od električne energije na računalniku do motorja in kako se lahko mehanska energija prenaša tudi z enostavnimi mehanizmi kot so zobniki, jermeni, jermenice in vzvodi.

Delo v parih
Pri Johnovem poizkusu je bilo ključnega pomena ravno delo v parih. Če imate liho število otrok, lahko en otrok dela sam, kar lahko predstavlja dobro priložnost za kakšnega bolj nadarjenega učenca. Skupina treh učencev se ponavadi ne obrestuje.

Ne rešujte problemov namesto njih
Učencem zagotovite podporo, dajte jim namige, naučite jih osnov, vendar ne poskušajte rešiti prblemov namesto njih. John pravi, da je to lahko težko za osnovnošolskega učitelja, kot  tudi je on sam, vendar je res pomembno, da učenci sami poiščejo rešitve. Ko se John znajde za učenčevim računalnikom ali v roki drži njihovega robota, ve, da preveč sodeluje. Prav tako enako pove svojim učencem, ko jih vidi, da delajo enako svojim sošolcem, kljub dobremu namenu.

Odpravljanje težav
Izoirajte probelm, ko odpravljate mehanske in programske težave. Prav tako za pomoč prosite ostale otroke. Otroke naučite osnov odpravljanja težav, tudi takrat, ko to delate za njih.   Kadar učenci krivijo računalnik za njihove napake v programiranju jim John reče: »Računalniki so neumni. Naredijo to, kar jim mi naročimo, ne kar si mi želimo.«

Ne pozabite
Različni razredi lahko zgledajo drugače in se lahko ob različnih delih leta obnašajo drugače, še posebej v nižjih razredih osnovne šole, zaradi tega boste morali načine poučevanja prilagoditi.
Ni potrebno, da naredite vse na enkrat. Robotika ponuja veliko možnosti na področju sodelovalnega učenja, matematike, naravoslovja, tehnologije, tehnike in programiranja. Značilne lekcije robotike vsebujejo programiranje, sekundarne teme, ki jih lahko vključimo pa so matematika, naravoslovje, jezik in sodelovanje. Posebej v nižjih razredih, ne imejte občutka, da morate narediti vse korake v vsakem projektu. Na primer, mogoče boste morali v enem projektu več časa posvetiti programiranju in pri drugem izpustiti nekaj iz raziskovalnega dela, da boste dosegli željene cilje.

O učitelju:
Ime: John Heffernan
Uči: Naravoslovje in tehnika, 6. razred
Ustanova: Anne T. Dunphy School Lokacija: Willamsburg, MA
Priznanja: 2016 Recipient of Presidental Awards for Excellence in Matematics and Science

(Vir: LEGO® Education)