Kaj je STEM?

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) pomeni pristop k poučevanju znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike (naravoslovnih in matematičnih ved), ki spodbujajo učenje z raziskovanjem, kritično mišjenje in timsko delo ob uporabi sodobnih tehnologij.

STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) je pristop k učenje pri kateri vključimo še umetnost in učence popeljemo na drugo raven – omogočimo jim, da povežejo svoje učenje na teh kritičnih področjih skupaj z umetniškimi praksami, elementi, načeli oblikovanja in standari, da zagovotijo celotno paleto učneja, ki jim je na voljo.

V Sloveniji je eno izmed področij, ki pokriva ta pristop poučevanja, projekt NA-MA poti, ki je nastal na Zavodu za šolsko. Več informaciji dobite na spletni strani NA-MA poti. V projekt so vključeni vrtci, osnovne in srednje šole.

Dodatna gradiva vezana na naravoslovna (STEM) področja nadete na povezah:

LEGO® Education skozi vključujoče in praktične učne pripomočke, vsakemu otroku omogoči uspeh pri učenju. Vzgojigelji imajo na voljo podporo s katero bodo položili temelje, s katerimi bodo učenci postali angažirani in prilagodljivi. Različne primer vaj najdete na spletni strani Lesson plan.

Z igrivo učno izkušnjo se bodo otroci bolj učinkovito spoznavali ppodročja kot so naravoslovje, tehnologija, tehnika in matematika (STEM), poleg tega pa bodo izboljšali sposobnosti kot so sodelovanje, komunikacija, kreativnost in reševanje problemov.

Zelo popularen produkt za predšolske otroke iz programa LEGO Education, ki pokriva to področje je STEAM Park.

Ostale izdelke, ki pokrivajo področje naravoslovja najdete na: