Vodilno načelo številka 1: Učenje je najbolj učinkovito, ko so učenci motivirani, to je, ko so vključeni v učenje.

V objavi Zakaj učenje s pomočjo programa LEGO Education deluje? smo vam predstavili osnove metodologije dela s produkti iz programa LEGO Education. Tokrat nadaljujemo z razlago vodilnega načela številka 1.

Kaj pravijo raziskave: Raziskave kažejo, da motivacija in angažiranost vplivata na učinkovitost in trajanje učenja.

Učenci morajo biti zainteresirani in motivirani, da so aktivno vključeni v proces učenja. Da je motivacija učencev prisotna skozi celoten učni proces, kljub vsem izzivom in da le ta vpliva na pozitiven rezultat učenja, mora biti ta motivacija notranja. To pomeni, da mora ta motivacija prihajati iz vsakega posameznika in ne od kateregakoli zunanjega pritiska. Učenje se mora obravnavati kot osebno prizadevanje posameznika, ki se zgodi z notranjo željo po tem, da je vključen v aktivnost in zainteresiran za učenje.

Ko je učenje motivirano odznotraj, raziskave kažejo na pozitiven učinek na učenčevo učno učinkovitost, globino predelanih informacij in sposobnost logičnega sklepanja.

Nanašanje na poučevanje: Notranja motivacija za učenje je lahko spodbujena z učnimi aktivnostmi, ki dajo poudarek na:
• Radovednost in primernost: Spodbudite radovednost učencev in pridobite njihovo pozornost s temami, vsebinami in materiali, ki so primerni za njih z njihovega osebnega in razvojnega stališča.
• Čas: Pustite jim dovolj časa za vpijanje in poglabljanje znanja – da lahko informacije predelajo in še enkrat premislijo.
• Samostojnost: Učencem pustite, da so med procesom učenja samostojni. Omogočite jim, da lahko vodijo nekatere dele procesa, da sledijo svojemu napredku in vplivajo na okoliščine, ki se tičejo učenja.
• Samozavest: Podpirajte prepričanja učencev, da lahko uspejo pri doseganju učnih ciljev – učno izkušnjo podprite s pravočasnimi povratnimi informacijami, s katerimi bodo učenci lahko spremljali svoj napredek. Učencem ponudite materiale in učna sredstva, ki jim bodo v pomoč pri ocenjevanju njihovega napredka.
• Izziv: Učenci se morajo soočati z izzivi, ki so prilagojeni njihovemu nivoju znanja, aktivnosti morajo biti uravnotežene glede na sposobnosti vsakega posameznika. To omogoča učencem, da se vključijo v učni proces in se ne pojavita nelagodje in dolgočasje.
• Zabava: Učencem omogočite, da je učenje prijetno in koristno.

Viri:
1. Reed W. Larson in Natalie Rusk, 2011: »Intrinsic Motivation and Positive Development« Advances in Child Development and Behavior, Vol. 41, 89-130
2. Hans Henrik Knoop, 2002: »Play, Learning & Creativity«
3. Daniel Pink, 2010: »Drive: The surprising truth about what motivates us«
4. Kaplan and M. L. Maehr, 2007: »Educational Psychology Rewiev«

Avtor: LEGO Education