Obseg tehnoloških sprememb, ki prihajo, bo pomembno vplival na to, kako živimo in uspevamo v prihodnosti. In preoblikuje se način, kako otroke pripravljamo na uspeh, v tej prihodnosti. Kot učiteljem nam bo pomembno, da prehodimo od pridobivanja znanja, k iskanju širšega sklopa veščin do končnega uspostavljanja zaupanja v samo učenje. Zelo aktivno, praktično in igrivo učenje je eden izmed načinov, da kako lahko učitelji pomagajo učencem doseči ta cilj.

Več informacij najdete na: Učenje skozi igro