Učitelji dobijo podporo pred, med in po učnih lekcijah. Priročniki za učitelje vsebujejo nasvete za uporabo LEGO setov v razredu, kar omogoča lažji začetek z uporabo setov pri pouku. Seti kock, priročniki in programska oprema pa ponujajo simpatične materiale, ki enostavno vključijo tehnologijo v pouk. Poleg tega ima učitelj na voljo tudi sredstva za ocenjevanje, delovne liste za učence in orodja za digitalno dokumentiranje, ki poenostavijo sledenje napredku učencev. V primeru, da učitelj potrebuje dodatno podporo, ima na voljo tudi E-učenje in izobraževalne delavnice.

Več informacij najdete na: LEGO Education manifest.