V svetu v katerem so akademske sposobnosti največkrat ovrednotene kot prednost, razvoj socialno-čustveih sposobnosti v glavah staršev in učiteljev ni postavljeno v ospredje. Kakorkoli, raziskave so pokazale, da so socialno-čustvene sposobnosti ključne, da bo otrok postal uspešen odrasel človek tako socialno, kot akademsko.

Kaj so socialne in čustvene sposobnosti?
Razdelimo jih lahko na pet ključnih socialno-čustvenih sposobnosti:
Samozavedanje: sposobnost prepoznavanja svojih čustev in razumevanje povezav med čustvi, mislimi in obnašanjem.
Samokontrola: sposobnost reguliranja čustev, misli in obnašanja.
Socialna zavest: sposobnost razumevanja perspektive drugih in pokazati empatijo.
Spretnosti odnosov: sposobnost grajenja in vzdrževanja zdravih odnosov.
Odgovorno sprejemanje odločitev: sposobnost sprejemanja dobrih odločitev o svojem obnašanju in interakciji z drugimi.
Zakaj so socialno-čustvene sposobnosti pomembne?
Zgodnji razvoj socialno-čustvenih sposobnosti je povezan s tem, kako socialno, čustveno, akademsko in profesionalno usposobljeni bomo kasneje v življenju. Na primer, če bo imel otrok že v vrtcu dobro razvite socialno-čustvene sposobnosti, bo to pozitivno vplivalo na pomembne rezultate pri njegovih 25 letih. To so lahko rezultati, kot so:
Uspeh v izobrazbi, kot je na primer diploma na fakulteti.
Karierni uspeh, kot je na primer povečana možnost zaposlitve.
Ostali ključni življenjski rezultati, kot je na primer manjša možnost zapleta s policijo.

Dobre socialno-čustvene spretnosti pomagajo otrokom vztrajati ob zahtevnih nalogah, učinkovito iskati pomoč, ko jo potrebujejo in biti pozorni na njihova dejanja.

Kar je najpomembneje, socialno-čustvenih sposobnosti se je možno priučiti.

Pet strategij za spodbujanje socialno-čustvenega razvoja otrok

 

1. Bodite dober čustveni vzornik. Otroci posnemajo vedenjske vzorce od ljudi, ki jih občudujejo, kot so naprimer njihovi starši in učitelji. Ko vzorniki otrok prikazujejo različna čustva in strategije obvladovanja svojih čustev, se otroci naučijo ustreznih vzorcev, s katerimi reagirajo na podobne okoliščine.

 

2. Bodite »čustveni trener«. Sprejmite in govorite o čustvih otrok. Prav tako je priporočljivo otroke naučiti označevanja čustev, kako se z njimi spopadati in jih primerno izražati. Čustveno vodenje je povezano z večjim nadzorom čustev in sprejemanjem vedenja, kot tudi nižjo stopnjo motečega vedenja.

 

3. Berite knjige s socialno-čustveno vsebino. Branje knjig zagotavlja priložnost za učenje in razpravo o socialno-čustvenih temah, kot je na primer izmenjevanje in sodelovanje. Postavljanje vprašanj otrokom glede označevanja čustev in razlage karakterjev glavnih oseb v zgodbi, otrokom pomaga, da se naučijo o raznolikosti čustev.

 

4. Dajte jim možnosti izbire. Dajanje otrokom možnost izbire in samostojnosti pri njihovi izbiri, so povezane z višjim nivojem socialno-čustvenega razvoja. Odnos med otrokom in odraslim, ki vključuje skupinsko delo pri reševanju problemov, uči otroka pogajanja in reševanja problemov z odraslimi, kar kasneje vodi v izboljšanje socialne sposobnosti in boljše sprejemanje v odnosih z vrstniki.

 

5. Uporabite pozitivne strategije discipliniranja. Postavljanje pravil in pričakovanj glede vedenja, dajanje opozoril glede potencialnih posledic, ponujanje pohvale in spodbude za pozitivno vedenje ter ignoriranje neželjenega vedenja, so povezani z višjim nivojem socialno-čustvenih sposobnosti. Ko se otroci neprimerno obnašajo se z njimi pogovorite o učinkih njihovega vedenja na druge in na ta način spodbujajte empatijo, prevzem perspektive drugih in prosocialno vedenje.

 

Obstaja skupna rdeča nit tem strategijam. Otroci se morajo priučiti in imeti priložnost, da vadijo socialno-čustvene sposobnosti v enaki meri, kot se morajo naučiti brati in reševati matematične probleme.

Vir: https://www.psychologytoday.com/blog/the-wide-wide-world-psychology/201701/why-child-s-social-emotional-skills-are-so-important?platform=hootsuite