Temelji metodologije poučevanja z LEGO Education

Metodologija poučevanja in učenja LEGO Education je bila zgrajena na temeljih konstruktivističnega načina poučevanja.
Konstruktivistično metodo poučevanja in učenja je prvi predstavil in raziskal razvojni psiholog Jean Piaget, dokončno pa jo je razvil MIT profesor Seymour Papert. Ta metoda temelji na ugotovitvah, da se učenec največ nauči skozi lastno izkušnjo in ne s teorijo in razlago. Pristop se osredotoča na učenca in učenje, in daje poudarek na vire in priložnosti za učenje, ki so dostopni učencem.
Pristop poučevanja in učenja LEGO Education je podprt s širokim naborom raziskav in vključuje različna vodilna načela o tem kaj naredi poučevanje produktivno in učenje učinkovito:

 1. Učenje je najbolj učinkovito, ko so učenci motivirani in vključeni v učenje.
  2. Učenci bi morali imeti priložnosti in sredstva za praktično raziskovanje in neposredno izkušnjo z učno vsebino.
  3. Učenje postane globje, kadar učenci lahko analizirajo rezultate svojega raziskovanja in ugotovijo kaj so s to izkušnjo pridobili.
  4. Učni proces se nadaljuje, ko učenci menijo, da so novo pridobljeno znanje usvojili in ga dobro obvladajo.
  5. Učenci se naučijo več z igrivim učnim pristopom.
  6. Sodelovalno učenje izboljša rezultate učenja.
  7. Učenje in kreativnost sta močno povezana.

Metodologija učenja LEGO Education temelji na procesu štirih korakov poimenovanih 4C:

– povezovanje (Connect),
– sestavljanje (Construct),
– opazovanje (Contemplate),
– nadaljevanje ( Continue).

Ta proces ni toga, linearna struktura, temveč dinamičen proces, ki vključuje prej omenjenih sedem načel učinkovite učne izkušnje in zagotavlja učinkovito učenje.

Kombinacija metodologije poučevanja in učenja LEGO Education ter setov LEGO sestavlja navdihujoča učna sredstva, ki  omogočajo globoke in učinkovite učne priložnosti.
Učni kompleti LEGO Education se vedno močno navezujejo na uradni učni načrt, pristop k poučevanju in učenju pa temelji na zgoraj naštetih vodilnih načelih, ki so enaka ne glede na predmet, ki ga učitelj poučuje. Potrebno je poudariti, da je pri takem načinu poučevanja bolj pomemben proces učenja in pridobivanja znanja kot sama vsebina. Predmet in vsebina poučevanja pa sta vendarle pomembna zaradi povezave z učnim načrtom in učnimi cilji.

Viri:
1. Seymour Papert, 1993: »Mindstorms: children, computers, and powerful ideas«; Basic Books, second edition
2. Sylvia Libow Martines and Gary S. Stager, Ph.D., (2013). »Invent to Larn: Making, Tinkering, and Engineering the Clasroom«. Publisher: Construsting Modern Knowlege press.

Razlago prvega načela si lahko pogledate na povezavi.

Avtor: LEGO Education